Иск о признании права собственности

До Броварського
міськрайонного суду Київської області
07400, м. Бровари, Грушевського, 2
Позивач: Петренко Степан Петрович

14 липня 1952 р/н
місце проживання:
07400, Київська область, м. Бровари
вул. Незалежності 10, кв.18
Відповідач-1: ПАТ «Афоня Буд»
Адреса реєстрації:
03022, м. Бровари, вул. Грушевського 6

Відповідач-2: Місцева рада м. Бровари
Адреса реєстрації:
03022, м. Бровари, вул. Грушевського 7
Третя особа без самостійних вимог: Реєстраційна служба Броварського
міськрайонного управління
юстиції Київської області
Адреса реєстрації:
03022, м. Бровари, вул. Грушевського 7
Ціна позову: 100 000 UAH

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про визнання права власності на квартиру

«23» квітня 2017року між мною та ПАТ «Афоня-буд» (Відповідач 1) було укладено
Договір № 01 дольової участі на будівництво жилої квартири фізичній особі (надалі —
Договір), предметом якого є будівництво для мене 2-кімнатної квартири № 11 проектною
площею 45 кв.м., на2-му поверсі житлового будинку за адресою : м.Бровари, вул.
Незалежності 11,__ (пункт 1.1. Договору).
Пунктом 1.2. Договору була встановлена загальна вартість квартири у сумі 100 000
грн. з ПДВ, яка була скорегована ПАТ «Афоня-буд» відповідно до зміни фактичної
загальної площі з 45 кв.м. на 50 кв.м. в порівнянні з проектною, та склала 120000 грн. з
ПДВ. Вказана сума була перерахована мною у повному обсязі, що підтверджується
довідкою ПАТ «Афоня-буд» №1 від «25» квітня 2017 року заявою на переказ готівки №02
від «25» квітня 2017 року на суму 120000 грн., (копії додаються).
Згідно пункту 3.2.4. Договору, Відповідач 1 зобов'язаний після закінчення
будівництва передати мені квартиру шляхом підписання акту прийому-передачі для
послідуючої реєстрації квартири у бюро технічної інвентаризації.
Право власності на новостворене нерухоме майно (житлові будинки, будівлі,
споруди тощо), згідно ст. 331 Цивільного кодексу України, виникає з моменту завершення
будівництва (створення майна). Якщо договором або законом передбачено прийняття
нерухомого майна до експлуатації, право власності виникає з моменту його прийняття до
експлуатації.
Якщо право власності на нерухоме майно відповідно до закону підлягає державній
реєстрації, право власності виникає з моменту державної реєстрації.

Будинок № 11 по вул. Незалежності у м. Бровари був прийнятий в експлуатацію
«29» квітня 2017 року, що підтверджується Актом державної приймальної комісії про
прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, що затверджений Рішенням
виконкому міської ради №01 від «28» 04. 2017 року (копія додається).
Але незважаючи на повне виконання мною умов Договору, Відповідач 1 не виконує
своїх обов'язків щодо передачі Позивачу зазначеної квартири.
У зв'язку з тим, що вартість квартири була оплачена мною у повному обсязі, з метою
покращення житлових умов своєї сім'ї та підвищення благоустрою квартири, я своїми
силами за власний рахунок зробила часткове перепланування квартири.
З метою приведення даного перепланування до вимог чинного законодавства було
замовлено робочий проект перепланування квартири у ДПІМ «Міськбудпроект» (копія
додається).
Крім того, вказаний проект і перепланування у квартирі були погоджені мною із
сусідами суміжних квартир, ГЖЕД №11, з управлінням з питань містобудування та
архітектури виконавчого комітету Броварськї міської ради, що підтверджується
відповідними заявами мешканців, відповіддю ГЖЕД № 01 та відповіддю управління з
питань містобудування та архітектури виконкому Броварської міської ради, копії яких я
також додаю.
Відповідно до Висновку спеціаліста проведеного будівельно-технічного
дослідження (копія додається) виконане перепланування квартири не погіршило стану
основних конструкцій будинку та квартири, санітарно-гігієнічні умови відповідають
вимогам експлуатації, будівельні конструкції та матеріали відповідають діючим
нормативним документам.
Крім того, мені стало відомо, що «01.»05.2017 року Третьою особою 1 було
зареєстроване право приватної власності на квартиру № 11 в будинку за адресою : м.
Бровари, вул. Незалежності, 11, за Відповідачем 1 (свідоцтво про право власності на
нерухоме майно САВ №01 від «01» 05.2017 року, номер витягу про реєстрацію права
власності на нерухоме майно 01 від 01.05.2017 року, реєстраційний №01). Підставою для
реєстрації права власності стало рішення Виконавчого комітету м. Бровари ради № 01 від
«28» 04.2017 року.
Відповідно до ст. 15 Цивільного кодексу України, кожна особа має право на захист
свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.
Згідно ст. 16 Цивільного кодексу України кожна особа має право звернутися до суду
за захистом свого майнового права та інтересу. При цьому способами захисту цивільних
прав та інтересів можуть бути визнання права, примусове виконання обов'язку в натурі.
На підставі ст. 328 Цивільного кодексу України , право власності набувається на
підставах, що не заборонені законом, зокрема із правочинів. Право власності вважається
набутим правомірно, якщо інше прямо не випливає із закону або незаконність набуття
права власності не встановлена судом.
У відповідності до цивільного законодавства України, однієї з умов виникнення прав
і обов'язків учасників цивільних правовідносин є рішення суду. Право власності в Україні
повинно спиратися на певний титул (правовстановлюючий документ), для того, щоб бути
доведеним перед іншими особами.
Відповідно до ст. 331 Цивільного кодексу України, право власності на нову річ, яка
виготовлена (створена) особою, набувається нею, якщо інше не встановлено договором
або законом. У нашому випадку саме Договором № 01 дольової участі на будівництво
жилої квартири фізичній особі «23» 2017 року визначено, що на спірну квартиру право

власності набуває Позивач. Тобто реєстрація права власності за Відповідачем не
відповідає умовам укладеного Договору.
На підставі ст. 392 Цивільного кодексу України, власник майна може пред'явити
позов про визнання його права власності, якщо це право оспорюється або не визнається
іншою особою.
Крім того, між Позивачем та Відповідачами склалися цивільно-правові відносини:
Позивач зобов’язався оплатити вартість будівництва квартири, а Відповідачі взяли на себе
обов'язок виконати передбачені Договором зобов'язання щодо будівництва та передачі
Позивачу у власність спірної квартири.
Згідно ст. ст. 525, 526 Цивільного кодексу України, не допускається одностороння
відмова від зобов’язання або одностороння зміна його умов, при цьому зобов'язання має
виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу,
інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог — відповідно
до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.
Враховуючи вищенаведене, керуючись ст. 15, 16, 328, 331, 376, 383, 392, 525, 526
Цивільного кодексу України, ст. 3, 15, 88, 118-119 Цивільного процесуального кодексу
України, —
ПРОШУ:

1. Визнати недійсним рішення місцевої ради м. Бровари ради № 01, від «28» 04.2017
року в частині оформлення права власності на квартиру №11 у будинку №11 по вул.
Незалежності у місті Бровари за ПАТ «Афоня-буд».
2. Скасувати державну реєстрацію права приватної власності на жилу двокімнатну
квартиру № 11 у будинку № 11 по вул. Незалежності у місті Бровари, загальною площею
50 кв.м., що зареєстроване за ПАТ «Афоня-буд», та визнати недійсним Свідоцтво про
право власності на нерухоме майно САВ № 01 від «01» 05. 2017 року .
3. Визнати за Позивачем – Петренко С.П. право приватної власності на жилу
двокімнатну квартиру № 11 у будинку № 11 по вул. Незалежності у місті Бровари,
загальною площею 50 кв.м., яка складається з: 1-е приміщення (1) площею 10 кв.м., 1-а
кімната (6) площею 10 кв.м., 1-а вбиральня (2) площею 10 кв.м., ванна (5) площею 10
кв.м., балкон (1) 10 кв.м..
5. Відшкодувати Позивачу за рахунок Відповідача суму сплачених судових витрат.

Додатки :
1. Копія Договору № 01 дольової участі на будівництво жилої квартири
2. Копія Акту державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого
будівництвом об'єкта.
3. Копія рішення міської ради м. Бровари
4. Копія Свідоцтва про права власності на нерухоме майно.
5. Копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно.
6. Копії Технічних паспортів.
7. Копії банківських документів, що підтверджують перерахування грошових коштів Позивачем на
користь Відповідача 1
8. Копія робочого проекту перепланування, розробленого ДПІМ «Міськбудпроект».
9. Копії заяв мешканців суміжних квартир щодо погодження перепланування.
10. Квитанція про сплату судового збору
11. Копії позовної заяви з доданими документами Відповідачам та Третім особам.
01.06.2017 Підпис Петренко С.П.

Добавить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.