Порівняльна таблиця виборчого права та системи США та КНР

 

США КНР
1. Існування традиції виборів , яка здійснюється

На всіх рівнях державної влади від федеративних, штатних , місцевих, виборів Президента та інших

 

 

 

 

 

2.Виборче право еволюціонувало до створення двопартійної системи .Яка в свою чергу створила такі умови ,що входження в неї іншої партії крім двох домінуючих є проблематичним

 

 

 

 

 

3. У відповідності до Конституції США виборча система Президента та Конгреса встановлюється виключно особисто окремим штатом. Звідси випливає те ,що в країні існують різноманітні виборчі системи, які пристосовуються в залежності від територіальних особливостей данної місцевості(штату).

 

 

 

4. Стосовно активного виборчого права то діє принцип загальності та рівності всіх в реалізації даного права. Набувається дане право для усіх громадян від 18 років . Натомість в деяких  штатах залишається ценз осілості у відповідності до якого громадянин повинен прожити на протязі певного часу у данній місцевості ,щоб активізувати дане право. Не мають виборчого права душевнохворі особи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Реєстрація виборців здійснюється органами місцевого самоврядування ( графства , міста) або спеціальними виборчими комісіями. Допускається реєстрація по пошті ,що застосовується окремими групами населення ,що перебувають за кордоном дипломатів , військовослужбовців та інших.

 

 

 

 

6. Система висування кандидатів в депутати залежить від рівня виборів ( федеральні , штатні або місцеві). Найбільш проста з них є петеційна , яка потребує певну кількість підписів під документом в якому зазначено висування даного кандидата.

Також зберігається архаїчна система висування кандидатів на партійних зборах і з’їздах (конвентах) різних рівнів. Таким чином, починаючи з партійного збору міського кварталу, висуваються кандидати на посаді

мерів і радників органів місцевого самоврядування міських районів, міст і графств, а потім на виборні посади в органи влади штату

Одночасно такі партійні збори й з’їзди обирають делегатів на вищій за рівнем з’їзд своєї партії, який, у свою чергу, висуває

кандидатів на виборні посади відповідних органів влади.

Праймериз на первинних виборах, організує у зв’язку з виборами глави держави: виборцями штату затверджується партійний кандидат на пост Президента США, якого потім дана партій-

на організація штату зобов’язано представити національному зїзду  партії (цей з’їзд відбирає одного кандидата для участі в «вторинних», тобто у властиво виборах). У ході голосування члени партії, зареєстровані як виборці, також утверджують делегатів на національний з’їзд партії, які, як правило, за законом зобов’язано голосувати на з’їзді за кандидата, утвержденного на первинних виборах.

 

 

 

 

7. Вибори проходять по виборчих округах, розбитих на ділянки. У кожному окрузі звичайно обирається один депутат, хоча

балотується декілька кандидатів. Виборчі округи створюються штатами за принципом рівної кількості виборців.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Результати майже всіх виборів визначаються по мажоритарній системі відносної більшості.

Штати не встановлюють мінімального числа

виборців, нижче якого вибори визнавалися недійсними.

1. Саме явище виборів існують, але влада народу належить виключно формально , всю організацію влади з її електоральними , циклічними змінами належить виключно Всекитайским зборам народних представників (ВЗНП)

 

 

 

2. В партійній системі виключно домінуюча партія є КПК, а як маргінальний прошарок існують інші політичні сили та громадянські організації, але вони знаходяться під пильним контролем домінуючої партії

 

 

 

3. Виборча система КНР є єдиною для всієї країни і полягає у тому ,що первинні осередки влади обертаються громадянами, а вже обрані депутати первинного осередку влади обирають інших депутатів на ступінь вище державну раду для того ,щоб вони представляли наприклад раду певної регіональної автономії.

 

 

 

4. Головний принци виборчого права є все загальність. Активне виборче право набувається з 18 в незалежності від національної, расової, етнічної  приналежності, майнового стану, статі, віро сповідування, соціального положення та осілості мають право оберати та бути обраним. Але виборче законодавство надає можливість позбавлення політичних прав за вироком суда, що виключає таким чином опозиційну боротьбу у виборчому процесі. Позбавлення політичних прав здійснюється від 1 до 5 років, а також для осіб , які визначенні за вироком судом до смертної страти або на по життєве ув’язнення.

 

 

 

5. Вся координаційна діяльність стосовно виборчого процесу і також стосовно реєстрації виборців здійснюється в структурно –ієрархічній залежності де ключові питання вирішують ВЗНП, а потім через розпорядження спонукають виконувати його виконавчими комітетами рад нищого рівня.

 

 

 

 

6. Для виборчої системи КНР також характерним є й особливе представництво Народно-визвольної армії Китаю (НВАКН) при формуванні СНП усіх рівнів, що пов’язане із традиційно особливою роллю армії в політичній історії Китаю й сучасному механізмі влади.

Характерною рисою формування представницьких органів влади в КНР є те, що прямими виборами формируються лише представницькі органі, утворені в адміністративно-територіальних одиницях низової ланки (волості,національні волості й селища) і повітового рівня (повіти, автономні округи, автономні повіти, міські райони). Вищі СНП, а також ВЗНП обираються відповідними нижчестоящими представницькими органами.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Вибори проводяться по багатомандатним виборчим округам, які можуть бути утворені як по місцю мешкання, так і по виробничому принципу. Право висування кандидатів мають політичні партії (як роздільно, так і  в сумісництві), а також групи виборців (більш 10 людей). При цьому число кандидатів у депутати повинне перевищувати число підлягають обранню при прямих виборах — від 1/3 до 1/2, а при багатоступеневих виборах — від 1/5 до 1/2.

 

 

 

 

8. Вибори вважаються дійсними, якщо число поданих бюлетенів не перевищує загального числа, що брали участь у голосуванні. При цьому, якщо в бюлетень внесене більше встановленого числа підлягаючих обранню депутатів, то він уважається недійсним. Вибори депутатів СНП уважаються також дійсними при участі в голосуванні більш половини всіх

виборців даного виборчого округу (при прямих виборах). Вибраним уважається кандидат, що одержав більш половини голосів виборців, що прийняли участь у голосуванні. При обранні депутатів повітового й вищих ланок СНП, вибраним уважається кандидат, що одержав більш половини голосів загального числа всіх депутатів відповідних нижчестоящих СНП.

 

 

Добавить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.