Моральний обов’язок

Безпосереднім, найближчим джерелом правил поведінки, що їх установлює держава є свідомість осіб, які входять до складу її відповідних органів, тобто погляди, уявлення цих людей, щодо цілі, змісту і форми таких правил. Тому така свідомість як раз і вважається юридичною (правовою) свідомістю. Вона, безперечно, властива не тільки державі, як «автору» норм-принципів, але всім членам суспільства, які, так чи інше користуються своїми правами та виконують обов’язки.

Правосвідомість — це система понять, поглядів, уявлень та почуттів з приводу чинного або бажаного юридичного права, а також діяльності пов’язаної з цим правом.

Склад правосвідомості дуже складний. Він включає до себе: знання права (освіченість у законодавстві), ставлення до законодавства, психологічну установку щодо поведінки, врегульованої правом (схильність, готовність виконувати або, навпаки порушувати приписи юридичних норм) та ін. Правосвідомість є духовною (ідеологічною) гарантією забезпечення здійснення прав і виконання обов’язків [ 17. c. 98 ] .

Моральний обов’язок – це перетворення вимог суспільної моралі на особистісний імператив конкретної особи та добровільне його виконання. Обов’язок визначають як прийняту особою необхідність підкорятися суспільній волі. Моральний обов’язок визначає наше свідоме та вільне підкорення моральному повелінню. Слідуючи обов’язку, ми всією душею визнаємо пріоритет більш високого начала, аніж наші власні потреби, бажання та плани. Проте залежно від ступеня усвідомлення необхідності, справедливості, важливості обов’язку, і, відповідно, ставлення до нього, вимоги обов’язку можуть здійснюватися на різних рівнях добровільності: від виконання за примусом або через боязнь громадської думки, до слідування обов’язку за внутрішньою потребою. Звичайно, багато що залежить від ситуації, але справді моральний обов’язок — це вільне слідування суспільно необхідним вимогам або особистим зобов’язанням, незалежно від будь-яких зовнішніх та внутрішніх примусів.

Виконання обов’язку є самоцінним. Це означає, що моральна дія може не дати практичного ефекту, але від цього поведінка морального суб’єкта не стає менш значимою.

Моральний обов’язок спонукає людину до активної позиції, розвиває в ній почуття особистої співпричетності всьому, що відбувається у світі та виражається в прагненні робити посильний внесок у спільну справу.

Невиконання обов’язку призводить до відчуття провини і переживається через докори та муки сумління.

Моральні цінності є імперативними, тобто обов’язковими. І не просто імперативними, а імперативними безумовно. Це означає, що їм необхідно слідувати не за яких-небудь умов, а завжди. Ними потрібно керуватися у відносинах зі всіма людьми, а не лише з обмеженим колом родичів, друзів, колег, співвітчизників. Моральні імперативи, як і моральні цінності, що ними стверджуються, мають надситуативний та безособистісний, тобто універсальний, характер. На думку О. Г. Дробницького, моральний обов’язок змушує людину суб’єктивно підпорядковуватися моральнісному зобов’язуванню виходячи із моральних, а не сторонніх мотивів [ 17. c. 102-103 ] .

 

Висновок: правовий статус людини і громадянина характеризується не тільки його правами і свободами, але й обов’язками. Включення обов’язків до правового статусу індивіда не порушує принципів свободи та правової держави, оскільки права одних осіб, що не закріплені обов’язками інших, реалізовані бути не можуть.

Усі сфери дії правового статусу в єдності прав і обов’язків — це «простір свободи», заснований на свободі вибору, самовизначення та відповідальності особистості перед суспільством та своїми співгромадянами. Свобода та відповідальність відображає об’єктивну необхідність визначених форм поведінки, відповідних інтересам суспільства та інших людей. Держава керується цими інтересами та вимагає виконання обов’язків і визначає заборону, що пов’язана з неналежним використанням прав і свобод громадянами з метою захищати інтереси суспільства та держави, права інших осіб.

Добавить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.