ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ ОФОРМЛЕННЯ ТА ВИДАЧА АБО ОБМІН ПОСВІДКИ НА ТИМЧАСОВЕ ПРОЖИВАННЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЗАМІСТЬ ЗАГУБЛЕНОЇ

crowded people standing watching live during daytime
Photo by Thibault Trillet on Pexels.com

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

ОФОРМЛЕННЯ ТА ВИДАЧА АБО ОБМІН ПОСВІДКИ НА ТИМЧАСОВЕ ПРОЖИВАННЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЗАМІСТЬ ЗАГУБЛЕНОЇ
(назва адміністративної послуги)

______________________________________________________
(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

Адреса суб’єкта надання адміністративної послуги

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

П. 18. ст. 1, ст. ст. 4, 5 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 22.09.2011 № 3773-VI.
Ст. 32 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» від 20.11.2012 № 5492-VI

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку оформлення, виготовлення і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання» від 28.03.2012 № 251

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Відсутні

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування

Відсутні

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

1. Працевлаштування;
2. участь у реалізації проектів міжнародної технічної допомоги;
3. проповідування релігійних віровчень, виконання релігійних обрядів чи іншої канонічної діяльності;
4. робота в структурному осередку громадської організації іноземної держави;
5. робота в представництві іноземного суб’єкта господарювання;
6. робота у філіях або представництвах іноземних банків;
7. провадження культурної, наукової, освітньої діяльності на підставах і в порядку, встановлених міжнародними договорами України або спеціальними програмами, або участь в міжнародних та регіональних волонтерських програмах чи в діяльності волонтерських організацій, зареєстрованих в Україні;
8. робота кореспондентом або представником іноземних засобів масової інформації;
9 навчання;
10. возз’єднання сім’ї з громадянами України;
11. возз’єднання сім’ї з іноземцями та особами без громадянства;
12. завершення граничного терміну тримання у пункті тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства.
Обмін посвідки здійснюється у разі:
1. зміни прізвища, імені та по батькові іноземця та особи без громадянства тощо;
2. установлення розбіжностей у записах (невідповідності внесених до посвідки записів записам в інших документах);
3. непридатності посвідки до користування (пошкодження з різних причин тощо)

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Для оформлення посвідки на тимчасове проживання іноземець або особа без громадянства, які відповідно до закону прибули в Україну для працевлаштування, подають:
1. заяву-анкету;
2. паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, з візою типу Д, якщо інше не передбачено законодавством і міжнародними договорами України, та копії сторінок паспорта з особистими даними і візою;
3. засвідчений у встановленому порядку переклад на українську мову тексту сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними;
4. клопотання приймаючої сторони про оформлення посвідки на тимчасове проживання;
5. дійсний поліс медичного страхування;
6. дозвіл на використання праці іноземців та осіб без громадянства та його копію;
7. зобов’язання роботодавця повідомити ДМС та державній службі зайнятості про дострокове розірвання чи припинення трудового договору, контракту з таким іноземцем або такою особою без громадянства;
8. платіжний документ з відміткою банку про сплату державного мита або документ про звільнення від сплати державного мита;
9. чотири фотокартки іноземця та особи без громадянства розміром 3,5 х 4,5 сантиметра (на матовому папері);
10. копію виданої податковим органом довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (у разі її наявності).
Для оформлення посвідки на тимчасове проживання іноземець або особа без громадянства, які прибули в Україну для участі в реалізації проектів міжнародної технічної допомоги, зареєстрованих у встановленому порядку, подають:
1. заяву-анкету;
2. паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, з візою типу Д, якщо інше не передбачено законодавством і міжнародними договорами України, та копії сторінок паспорта з особистими даними і візою;
3. засвідчений у встановленому порядку переклад на українську мову тексту сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними;
4. дійсний поліс медичного страхування;
5. подання державної установи, підприємства чи організації, що є реципієнтом проекту міжнародної технічної допомоги;
6. копію реєстраційної картки проекту міжнародної технічної допомоги;
7. платіжний документ з відміткою банку про сплату державного мита або документ про звільнення від сплати державного мита;
8. чотири фотокартки іноземця та особи без громадянства розміром 3,5 х 4,5 сантиметра (на матовому папері);
9. копію виданої податковим органом довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (у разі її наявності).
Для оформлення посвідки на тимчасове проживання іноземець або особа без громадянства, які прибули в Україну з метою проповідування релігійних віровчень, виконання релігійних обрядів чи іншої канонічної діяльності за запрошенням релігійних організацій та погодженням з державним органом, який здійснив реєстрацію відповідної релігійної організації, подають:
1. заяву-анкету;
2. паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, з візою типу Д, якщо інше не передбачено законодавством і міжнародними договорами України, та копії сторінок паспорта з особистими даними і візою;
3. засвідчений у встановленому порядку переклад на українську мовою тексту сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними;
4. дійсний поліс медичного страхування;
5. подання відповідної релігійної організації;
6. погодження державного органу, який здійснив реєстрацію відповідної релігійної організації;
7. платіжний документ з відміткою банку про сплату державного мита або документ про звільнення від сплати державного мита;
8. чотири фотокартки іноземця та особи без громадянства розміром 3,5 х 4,5 сантиметра (на матовому папері);
9. копію виданої податковим органом довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (у разі її наявності).
Для оформлення посвідки на тимчасове проживання іноземець або особа без громадянства, які прибули в Україну для участі в діяльності філій, відділень, представництв та інших структурних осередків громадських (неурядових) організацій іноземних держав, зареєстрованих у встановленому порядку, подають:
1. заяву-анкету;
2. паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, з візою типу Д, якщо інше не передбачено законодавством і міжнародними договорами України, та копії сторінок паспорта з особистими даними і візою;
3. засвідчений у встановленому порядку переклад на українську мову тексту сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними;
4. дійсний поліс медичного страхування;
5. подання відповідної філії, відділення, представництва або іншого структурного осередку громадської неурядової організації іноземної держави в Україні та копію свідоцтва про реєстрацію структурного осередку громадської неурядової організації іноземної держави в Україні;
6. платіжний документ з відміткою банку про сплату державного мита або документ про звільнення від сплати державного мита;
7. чотири фотокартки іноземця та особи без громадянства розміром 3,5 х 4,5 сантиметра (на матовому папері);
8. копію виданої податковим органом довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (у разі її наявності).
Для оформлення посвідки на тимчасове проживання іноземець або особа без громадянства, які прибули в Україну для роботи у представництвах іноземних суб’єктів господарювання в Україні, зареєстрованих у встановленому порядку, подають:
1. заяву-анкету;
2. паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, з візою типу Д, якщо інше не передбачено законодавством і міжнародними договорами України, та копії сторінок паспорта з особистими даними і візою;
3. засвідчений у встановленому порядку переклад на українську мову тексту сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними;
4. дійсний поліс медичного страхування;
5. подання відповідного представництва іноземного суб’єкта господарювання в Україні;
6. копію свідоцтва про реєстрацію зазначеного представництва;
7. платіжний документ з відміткою банку про сплату державного мита або документ про звільнення від сплати державного мита;
8. чотири фотокартки іноземця та особи без громадянства розміром 3,5 х 4,5 сантиметра (на матовому папері);
9. копію виданої податковим органом довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (у разі її наявності).
Для оформлення посвідки на тимчасове проживання іноземець або особа без громадянства, які прибули в Україну для роботи у філіях або представництвах іноземних банків, зареєстрованих у встановленому порядку, подають:
1. заяву-анкету;
2. паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, з візою типу Д, якщо інше не передбачено законодавством і міжнародними договорами України, та копії сторінок паспорта з особистими даними і візою;
3. засвідчений у встановленому порядку переклад на українську мову тексту сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними;
4. дійсний поліс медичного страхування;
5. подання відповідної філії або представництва іноземного банку в Україні;
6. копію свідоцтва про акредитацію філії або представництва;
7. платіжний документ з відміткою банку про сплату державного мита або документ про звільнення від сплати державного мита;
8. чотири фотокартки іноземця та особи без громадянства розміром 3,5 х 4,5 сантиметра (на матовому папері);
9. копію виданої податковим органом довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (у разі її наявності).
Для оформлення посвідки на тимчасове проживання іноземець або особа без громадянства, які прибули в Україну для провадження культурної, наукової, освітньої діяльності на підставах і в порядку, встановлених міжнародними договорами України або спеціальними програмами, а також іноземець або особа без громадянства, які прибули в Україну з метою участі в міжнародних та регіональних волонтерських програмах чи участі в діяльності волонтерських організацій, зареєстрованих в Україні в установленому порядку, подає:
1. заяву-анкету;
2. паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, з візою типу Д, якщо інше не передбачено законодавством і міжнародними договорами України, та копії сторінок паспорта з особистими даними і візою;
3. засвідчений у встановленому порядку переклад на українську мову тексту сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними;
4. дійсний поліс медичного страхування;
5. подання відповідного державного органу, відповідального за виконання культурних, освітніх, наукових, волонтерських програм, для участі в яких іноземець чи особа без громадянства прибули в Україну, або волонтерської організації;
6. копію свідоцтва про державну реєстрацію зазначеної організації (для волонтерських організацій);
7. платіжний документ з відміткою банку про сплату державного мита або документа про звільнення від сплати державного мита;
8. чотири фотокартки іноземця та особи без громадянства розміром 3,5 х 4,5 сантиметра (на матовому папері);
9. копію виданої податковим органом довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (у разі її наявності).
Для оформлення посвідки на тимчасове проживання іноземець або особа без громадянства, які прибули в Україну для роботи кореспондентом або представником іноземних засобів масової інформації, подають:
1. заяву-анкету;
2. паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, з візою типу Д, якщо інше не передбачено законодавством і міжнародними договорами України, та копії сторінок паспорта з особистими даними і візою;
3. засвідчений у встановленому порядку переклад на українську мову тексту сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними;
4. дійсний поліс медичного страхування;
5. звернення іноземного засобу масової інформації;
6. подання відповідного державного органу, відповідального за реалізацію державної політики в інформаційній та видавничій сфері;
7. платіжний документ з відміткою банку про сплату державного мита або документ про звільнення від сплати державного мита;
8. чотири фотокартки іноземця та особи без громадянства розміром 3,5 х 4,5 сантиметра (на матовому папері);
9. копію виданої податковим органом довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (у разі її наявності).
Для оформлення посвідки на тимчасове проживання іноземець або особа без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання, подають:
1. заяву-анкету;
2. паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, з візою типу Д, якщо інше не передбачено законодавством і міжнародними договорами України, та копії сторінок паспорта з особистими даними і візою;
3. засвідчений у встановленому порядку переклад на українську мову тексту сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними;
4. дійсний поліс медичного страхування;
5. документ, що підтверджує факт навчання в Україні;
6. зобов’язання навчального закладу повідомити ДМС про відрахування іноземця або особи без громадянства з такого закладу;
7. платіжний документ з відміткою банку про сплату державного мита або документ про звільнення від сплати державного мита;
8. чотири фотокартки іноземця та особи без громадянства розміром 3,5 х 4,5 сантиметра (на матовому папері);
9. копію виданої податковим органом довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (у разі її наявності).
Для оформлення посвідки на тимчасове проживання іноземець або особа без громадянства, які прибули в Україну з метою возз’єднання сім’ї з особами, які є громадянами України, або які під час перебування на законних підставах на території України у випадках, зазначених у частинах третій — дванадцятій статті 4 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», уклали шлюб з громадянами України, подають:
1. заяву-анкету;
2. паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, з візою типу Д, якщо інше не передбачено законодавством і міжнародними договорами України, та копії сторінок паспорта з особистими даними і візою;
3. засвідчений у встановленому порядку переклад на українську мову тексту сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними;
4. документ, що підтверджує факт перебування у шлюбі з громадянином України;
5. копію паспорта громадянина України, з яким іноземець перебуває у шлюбі;
6. дійсний поліс медичного страхування;
7. платіжний документ з відміткою банку про сплату державного мита або документ про звільнення від сплати державного мита;
8. чотири фотокартки іноземця та особи без громадянства розміром 3,5 х 4,5 сантиметра (на матовому папері);
9. копію виданої податковим органом довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (у разі її наявності).
Якщо шлюб між громадянином України та іноземцем або особою без громадянства було укладено за межами України відповідно до права іноземної держави, дійсність такого шлюбу визначається згідно із Законом України «Про міжнародне приватне право».
Для оформлення посвідки на тимчасове проживання іноземець або особа без громадянства, які прибули в Україну з метою возз’єднання сім’ї з особами, зазначеними у частинах другій — дванадцятій статті 4 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», подають:
1. заяву-анкету;
2. паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, з візою типу Д, якщо інше не передбачено законодавством і міжнародними договорами України, та копії сторінок паспорта з особистими даними і візою;
3. засвідчений у встановленому порядку переклад на українську мову тексту сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними;
4. дійсний поліс медичного страхування;
5. документ, згідно з яким вони відповідно до права країни походження іноземця або особи без громадянства вважаються членами сім’ї особи, зазначеної в частинах другій — дванадцятій статті 4 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», який визнається дійсним в Україні у разі його легалізації, якщо інше не передбачено законом чи міжнародним договором України;
6. документ про наявність у приймаючої сторони достатнього фінансового забезпечення для утримання членів сім’ї;
7. копію посвідки на тимчасове проживання іноземця, до якого прибув член сім’ї;
8. платіжний документ з відміткою банку про сплату державного мита або документ про звільнення від сплати державного мита;
9. чотири фотокартки іноземця та особи без громадянства розміром 3,5 х 4,5 сантиметра (на матовому папері);
10. копію виданої податковим органом довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (у разі її наявності).
Для оформлення посвідки на тимчасове проживання іноземець або особа без громадянства, яких до завершення граничного строку перебування в пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, не було примусово видворено з України з причин відсутності проїзного документа, транспортного сполучення з країною їх походження або з інших причин, що не залежать від таких осіб, подають:
1. заяву-анкету, після завершення граничного строку тримання в пункті тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні;
2. паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства за наявності;
3. довідку про утримання в пункті тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають на території України, яка видається на підставі висновку ДМС про неможливість примусового видворення з України іноземця або особи без громадянства з причин відсутності проїзного документа, транспортного сполучення з країною походження іноземця або особи без громадянства або з причин, що не залежать від таких осіб, після завершення дванадцятимісячного строку тримання в пункті тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають на території України, або якщо технічну неможливість здійснити примусове видворення іноземця було виявлено раніше;
4. платіжний документ з відміткою банку про сплату державного мита або документ про звільнення від сплати державного мита;
5. чотири фотокартки іноземця та особи без громадянства розміром 3,5 х 4,5 сантиметра (на матовому папері);
6. копію виданої податковим органом довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (у разі її наявності).
Для обміну посвідки подаються:
1. заява;
2. паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства (після пред’явлення повертається), та його копія;
3. посвідка, що підлягає обміну;
4. квитанція про сплату державного мита або документ, який підтверджує наявність пільг щодо його сплати;
5. документи, що підтверджують обставини, на підставі яких посвідка підлягає обміну (документи, видані компетентними органами іноземних держав, підлягають легалізації в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України);
6. дві фотокартки іноземця та особи без громадянства розміром 3,5 х 4,5 сантиметра (на матовому папері)

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заяви для оформлення посвідки на тимчасове проживання подаються іноземцями та особами без громадянства до територіальних органів або підрозділів ДМС за місцем проживання не пізніше ніж за 15 днів до закінчення дозволеного строку перебування на території України.
Для іноземців та осіб без громадянства, які прибули з країн з візовим порядком в’їзду, обов’язкова наявність довгострокової візи типу Д

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Адміністративна послуга платна

У разі платності:

11.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Ч. 5 статті 2, пп. «ж» п. 6 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито» від 21.01.93 № 7-93.
Ч. 1 ст. 20 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» від 20.11.2012 № 5492-VI

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Державне мито — 34 грн. (2 неоподатковувані мінімуми доходів громадян).
Послуга — 52,49 грн. Вартість бланка — 21,30 грн.
Оплата наданої послуги здійснюється шляхом перерахування замовником коштів через банки, відділення поштового зв’язку або програмно-технічні комплекси самообслуговування

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

12.

Строк надання адміністративної послуги

Не більш як 15 днів з дня подання необхідних документів

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1. необхідність забезпечення національної безпеки або охорони громадського порядку;
2. необхідність охорони здоров’я, захисту прав і законних інтересів громадян України та інших осіб, що проживають в Україні;
3. коли паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, підроблений, зіпсований або не відповідає встановленому зразку чи належить іншій особі;
4. подання завідомо неправдивих відомостей або підроблених документів;
5. коли виявлено факти невиконання іноземцями та особами без громадянства рішення суду або органів державної влади, уповноважених накладати адміністративні стягнення, або вони мають інші майнові зобов’язання перед державою, фізичними або юридичними особами, включаючи ті, що пов’язані з попереднім видворенням за межі України, у тому числі після закінчення строку заборони подальшого в’їзду в Україну;
6. в інших випадках, передбачених законами України

14.

Результат надання адміністративної послуги

Отримання іноземцем або особою без громадянства посвідки на тимчасове проживання

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто

16.

Примітка

Директор Департаменту
у справах біженців
та іноземців

Н.М. Науменко

 

Добавить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.