Проблеми виховання у державних дитячих садочках. Приватні садочки, як альтернатива.

Проблеми отимання ліцензії від Міністерства Освіти. Наскільки легально працювати через ФОП з КВЕД «розвиваючий центр», «денний догляд за дитиною».

Відповідно до потреб громадян створюються  такі  дошкільні

навчальні заклади:

     ясла —  для  дітей віком від двох місяців до трьох років,  де  забезпечуються догляд за ними, а також їх розвиток і виховання;

     дитячий садок — для дітей віком від  трьох  до  шести  (семи) років,   де  забезпечуються  їх  догляд,  розвиток,  виховання  та навчання;

     ясла-садок — для дітей віком від двох місяців до шести (семи)  років,   де  забезпечуються  їх  догляд,  розвиток,  виховання  та  навчання;

     ясла-садок компенсуючого типу (спеціальні і санаторні) —  для  дітей  віком  від  двох  до  шести  (семи)  років,  які потребують  корекції  фізичного  та  (або)  розумового   розвитку;   тривалого  лікування   та   реабілітації   відповідно   до   їх  особистісних  можливостей.  Спеціальні дошкільні навчальні заклади  функціонують  для   дітей  з  порушеннями  слуху,  зору,  мови,  опорно-рухового  апарату,  інтелекту,  затримкою  психічного  розвитку.   Санаторні  дошкільні  навчальні  заклади  функціонують  для  дітей  з ранніми  проявами туберкульозної  інфекції,  малими  формами  туберкульозу,  хронічними    неспецифічними   захворюваннями   органів   дихання,  серцево-судинної, ендокринної систем, хворобами органів травлення,  психоневрологічними захворюваннями;

     ясла-садок комбінованого  типу  —  для  дітей  віком від двох  місяців до шести (семи) років,  до  складу  якого  можуть  входити  групи  загального  розвитку,  спеціальні,  інклюзивні,  санаторні,  сімейні,   прогулянкові,  короткотривалого  перебування  у  різних  поєднаннях;

     центр розвитку дитини — для дітей віком  від  двох  до  шести  (семи) років,  які виховуються вдома чи відвідують інші заклади, і  де забезпечується їх фізичний,  розумовий і психологічний розвиток  та  оздоровлення,  а  в  разі  потреби  — корекція фізичного (або)  розумового розвитку;

     ясла-садок сімейного типу — для дітей віком від двох  місяців  до шести (семи) років,  які перебувають в родинних стосунках, і де  забезпечується  їх  догляд,   розвиток,   виховання   і   навчання  в умовах сім’ї.

     Для  задоволення  освітніх,  соціальних  потреб,  організації  корекційно-розвиткової   роботи  у  складі  дошкільних  навчальних  закладів  можуть  створюватися  спеціальні та інклюзивні групи для  розвитку  дітей  з  порушеннями слуху, зору, мови, опорно-рухового  апарату,  інтелекту,  затримкою  психічного  розвитку.

     Рішення  про створення інклюзивної групи (груп) у дошкільному  навчальному   закладі   комунальної  форми  власності  приймається  органом  управління  освітою,  у  сфері управління якого перебуває  відповідний   навчальний   заклад,  державної  форми  власності  —  засновником  (засновниками), приватної форми власності — власником

Дошкільний навчальний заклад є юридичною особою і  діє  на  підставі  статуту,  який затверджується засновником (власником) за  погодженням   з   відповідним   органом   управління   освітою   і  реєструється місцевим органом виконавчої влади.

     Дошкільний навчальний    заклад    має    печатку   і   штамп  встановленого    зразка,   бланки    з    власними    реквізитами,  реєстраційний  рахунок  в  органах  Державного  казначейства  (для  державних і комунальних закладів), рахунки в банках (для приватних  закладів).

Тобто Ви можете зареєструватися,як ФОП з КВЕД «розвиваючий центр», «денний догляд за дитиною». Але у всій рекламній та звітній документації ви повинні вказувати,що ви не дошкільний заклад , а ФОП.

Але по суті,якщо Ви бажаєте утворити дошкільний заклад ,то необхідно реєструвати юридичну особу.

Реалії сьогодення — більшість «приватних садочків» діють без ліцензії і функціонуюсь на території жилого фонду.

В даному випадку це є порушення ст.164 КУпАП тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення, чи без такої.

У відповідності до ст.202 ч. 1 Кримінального кодексу України (КК) здійснення без ліцензії господарської діяльності що підлягає ліцензуванню, суд може покарати підприємця або посадову особу – підприємства, штрафом від ста до двохсотп’ятдесяти н.м.д. громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на той самий строк. Так само як і в Кодексі про адміністративні правопорушення, в Кримінальному кодексі теж конкретизується відповідальність по

Складності приватних садочків: приміщення, харчування і т.п. Яка різниця у якості і відповідальності за життя і здоров’я дітей у державних і приватних садочках.

Особа, яка прийняла рішення про відкриття приватного дошкільного навчального закладу, має насамперед визначитись із приміщенням, у якому буде засновано заклад, та ознайомитись з переліком документів, що необхідні для відкриття закладу:

 1. Постанова Кабінету Міністрів України №1187 від 30.12.2015 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти».
 2. Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України №305 від 12.03.2003.
 3. Закон України «Про дошкільну освіту», у тому числі статтею 19 Закону України «Про дошкільну освіту», де передбачено, що Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, обласні, районні державні адміністрації та підпорядковані їм управління освіти, у сфері управління яких перебувають дошкільні навчальні заклади, органи місцевого самоврядування у системі дошкільної освіти, мають у межах своєї компетенції не тільки забезпечення реалізації державної політики в сфері дошкільної освіти на відповідній території, але й проводять ліцензування приватних дошкільних навчальних закладів, юридичних і фізичних осіб на право надання освітніх послуг.
 4. Закон України «Про освіту».
 5. Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності».

Крок 2

Проаналізувати наявність:

 • необхідної навчально-методичної та матеріально-технічної бази;
 • педагогічних кадрів;
 • дотримання санітарно-епідемічних, гігієнічних норм, правил і стандартів за погодженням з відповідним органом виконавчої влади з питань освіти.

Крок 3

Звернутись, за необхідністю, до місцевих органів самоврядування за місцем проживання – Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, обласних, районних державних адміністрацій або до підпорядкованих їм управлінь освіти, у сфері управління яких перебувають дошкільні навчальні заклади – за консультацією з приводу відкриття приватного дошкільного навчального закладу, порядку оформлення документів, форми заяви тощо

Крок 4

До органу ліцензування потрібно подати:

 1. заяву про отримання ліцензії;
 2. копії установчих документів юридичної особи;
 3. копії документів, що засвідчують право власності чи користування основними засобами для здійснення навчально-виховного процесу на строк не менше трьох років;
 4. копії документів про відповідність приміщень та матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, нормам з охорони праці;
 5. копію затвердженого та погодженого в установленому порядку робочого навчального плану;
 6. відомості про кількісні та якісні показники кадрового і матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти, необхідного для виконання Базового компонента дошкільної освіти (додатки 35 і 36);
 7. відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти, необхідне для виконання Базового компонента дошкільної освіти (додаток 37);
 8. копію документа, що засвідчує рівень освіти і кваліфікації керівника закладу освіти (документ про вищу педагогічну освіту);
 9. опис документів, що подаються для отримання ліцензії.

Відповідно до Закону «Про ліцензування видів господарської діяльності», орган ліцензування протягом трьох робочих днів з дня одержання заяви про отримання ліцензії встановлює наявність або відсутність підстав для залишення її без розгляду, і в разі їх наявності ухвалює відповідне рішення.

У разі встановлення відсутності підстав для відмови у видачі ліцензії під час розгляду заяви про отримання ліцензії, орган ліцензування ухвалює рішення про видачу ліцензії.

Строк прийняття рішення про видачу ліцензії становить десять робочих днів з дня одержання органом ліцензування заяви про отримання ліцензії.

Адвокат НААУ Яковлєв Іван Олегович

Добавить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.