Про визнання недійсними результатів торгів та визнання недійсним договору про відступлення права вимоги — відмовити

Справа №461/578/18

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 вересня 2018 року м.Львів

Галицький районний суд м. Львова в складі:

головуючого судді Лялюка Є.Д.

за участю секретаря судових засідань Станкевич Р.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Львові цивільну справу за позовом ПП «Компанія Віттар» до ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», ТзОВ «Рецензійна палата», ОСОБА_2, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, за участю третіх осіб ОСОБА_3 та ОСОБА_4, про визнання недійсними результатів торгів та визнання недійсним договору про відступлення права вимоги,

в с т а н о в и в:

позивач звернувся до суду з позовом до ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», ТзОВ «Рецензійна палата», ОСОБА_2, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за участю третіх осіб про визнання недійсними результатів торгів та визнання недійсним договору про відступлення права вимоги.

В обґрунтування позову покликається на те, що 12.01.2015р. на електронних торгах які відбулись в межах процедури виконавчого провадження ПП «Компанія Віттар» в якості учасника під №11 набув право отримати у власність виставлене на продаж майно у зв’язку із відмовою інших учасників здійснити оплату. Однак ПП «Компанія Віттар» не змогла оформити право власності на майно оскільки торги на стадії проведення розрахунку за майно ухвалою суду було зупинено. 16.01.2018р. позивачу стало відомо, що 10 січня 2018р. на електронних торгах було реалізовано право вимоги за кредитним договором №1-700/94 від 06.04.2007р. та кредитним договором №1-700/79 від 14.04.2008р., виконання зобов’язань за якими забезпечено нерухомим майном — нежитловими приміщеннями загальною площею 214,9 кв.м. розташованих за адресою: АДРЕСА_1, результати яких оформлені протоколом № UA-EA-2017-12-28-000175-b. Переможцем аукціону став ОСОБА_2 Позивач вважає результати електронних торгів від 10 січня 2018р. такими, що порушують його права та охоронювані інтереси, а самі торги незаконними.

До суду надійшла заява від позивача про слухання справи у його відсутності. Просить суд позов задоволити.

Представник відповідача та представник третьої особи подали заяви про розгляд справи у їх відсутності. В задоволенні позову просили відмовити.

Відповідач 1 ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» подав до суду відзив на позовну заяву в якому просив відмовити в повному обсязі у задоволенні позовних вимог ПП «Комапанія Віттар».

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення сторін, з`ясувавши фактичні обставини справи, оцінивши докази в їх сукупності та взаємозв`язку, суд приходить до наступного.

Судом встановлено, що 06.04.2007р. та 14.04.2008р. між ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ОСОБА_5 було укладено кредитні договори №1-700/94 та №1-700/79 відповідно, згідно умов яких Банком надано позичальнику у тимчасове користування кредит в сумі 500 000,00грн. та 300 000,00 грн.

З метою забезпечення виконання зобов’язань за кредитними договорами між банком, ОСОБА_5 та ОСОБА_3 укладено іпотечні договори, відповідно до яких іпотекодавці передали в іпотеку банку нерухоме майно — нежитлові приміщення загальною площею 214,9 кв.м. розташовані за адресою: АДРЕСА_1.

12.01.2015р. відбулись торги в ході виконавчого провадження по виконанню рішення Шевченківського районного суду м. Львова про солідарне стягнення з ОСОБА_5 та ОСОБА_3 заборгованості по кредитному договору. За результатами торгів кілька учасників подали різні цінові пропозиції купівлі лоту у тому числі і позивач.

В подальшому неодноразово через відмову інших учасників торгів визначались переможцями наступні учасники торгів, що відповідно до Закону оформлялось кожного разу окремим протоколом прилюдних торгів. При цьому, Суду не надано протокол, що засвідчує визнання переможцем електронних торгів позивача.

Згодом вище згадане виконавче провадження про стягнення з ОСОБА_5 та ОСОБА_3 на користь Банку заборгованості, у зв’язку із смертю ОСОБА_5, було зупинене до вступу у спадщину спадкоємців, а надалі, закінчене через відсутність спадкоємців боржника із поверненням виконавчого листа стягувачу, на час здійснення даних дій державним виконавцем позивача так і не було оголошено переможцем торгів.

10.01.2018р. були проведені відкриті електронні торги (аукціон) з реалізації активів ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» на електронному торговому майданчику ТОВ «МТ-ТЕХ Відол»: місце проведення — http://www.prozorro.sale, номер лоту — №Q83118b20089, власник майна (продавець): ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» майно, що запропоноване для продажу: нежитлові приміщення загальною площею — 214,9 кв. м., розташовані за адресою: АДРЕСА_1.

Переможцем у вказаних торгах визнано ОСОБА_2, з яким 29.01.2018р. укладено договір відступлення (купівлі-продажу) права вимоги за кредитними та іпотечними договорами, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Антиповою І.В., зареєстрований в реєстрі за № 110.

Відповідно до ч.1 ст.4 ЦК України, кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів.

Частиною 1 ст. 1054 ЦК України визначено, що за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов’язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов’язується повернути кредит та сплатити проценти.

Відповідно до ч.1 ст. 509 ЦК України зобов’язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов’язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов’язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов’язку.

Сторонами у зобов’язанні є боржник і кредитор (частина 1 статті 510 ЦК України).

Законодавством також передбачені порядок та підстави заміни сторони (боржника чи кредитора) у зобов’язанні.

Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 512 ЦК України кредитор у зобов’язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Відступлення права вимоги за суттю означає договірну передачу зобов’язальних вимог первісного кредитора новому кредитору. Відступлення права вимоги відбувається шляхом укладення договору між первісним кредитором та новим кредитором (відповідна правова позиція викладена в постанові ВСУ від 06.07.2015р. по справі №6-301цс15).

До нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов’язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом (частина перша статті 514 ЦК України).

Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 21.11.16р. №2526 «Про внесення змін до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку» відповідно до якого купляти права вимоги за кредитними договорами та договорами забезпечення виконання зобов’язань за результатами проведення відкритого конкурсу мають право не тільки банки та небанківські фінансові установи, а й інші юридичні особи які не віднесені до банків та небанківських фінансових установ, а також фізичні особи.

Що в свою чергу спростовує доводи позивача, які є лише припущеннями та не грунтуються на положеннях чинного законодавства.

Не знайшли свого підтвердження й доводи позивача, що уповноваженою особою Фонду на ліквідацію ПАТ «Фінанси та Кредит» не проінформовано Фонд гарантування вкладів фізичних осіб про наявність судових рішень, що є підставою для визнання вказаних торгів недійсними, суд відхиляє, оскільки наявність судових рішень, які ухвалювались відносно спірного іпотечного майна , були не на користь позивача.

Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» встановлюються правові, фінансові та організаційні засади функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб, повноваження Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, порядок виплати Фондом відшкодування за вкладами, а також регулюються відносини між Фондом, банками, Національним банком України, визначаються повноваження та функції Фонду щодо виведення неплатоспроможних банків з ринку і ліквідації банків.

Аналіз положень Закону свідчить про те, що відповідний закон не встановлює порядок та правила проведення відкритих торгів (аукціону), а лише закріплюють, як і ст. 650 ЦК України, такий спосіб реалізації майна, як його продаж на відкритих торгах (аукціонах) і відсилає до інших нормативно-правових актів, якими повинен визначатися порядок проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) банків, що виводяться з ринку або ліквідуються.

Так відкритими торгами є спосіб продажу майна (активів), за яким переможцем (покупцем) стає учасник, що відповідає конкурсним умовам, запропонував за майно (активи) найвищу ціну та взяв на себе виконання конкурсних зобов’язань, а для об’єктів цивільних прав, обмежених в обороті, — також може мати зазначене майно у власності чи на підставі іншого речового права та має відповідні ліцензії і дозволи (п. 2-1 ч. 1 ст. 2 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» ).

Виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб приймає рішення про затвердження умов відкритих торгів (у тому числі аукціонів, що проводяться за методами підвищення та/або зниження ціни і без обмеження мінімальної ціни продажу майна), зокрема розмірів гарантійного внеску, лота та кроку аукціону, порядку зниження ціни, встановлення або відмови від встановлення мінімальної ціни продажу (п. 4 ч. 7 ст. 51 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»). Вимоги до змісту та строків оприлюднення інформації про продаж майна банків регламентуються нормативно-правовими актами Фонду (ч. 17 ст. 51 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»).

Так, виконавчою дирекцію Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 25.09.2017 року було прийнято рішення № 4360, яким було затверджено умови продажу лоту № Q83118b20089 — нежитлові приміщення загальною площею 214,9 кв.м. за адресою: м. Львів, вул. Г. Крут, 6 шляхом проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу зазначеного майна, що обліковувався на балансі ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» та встановлено черговість проведення відритих торгів (аукціону), дату їх проведення, та початкову ціну реалізації лоту.

Торги з продажу вище зазначеного лоту проводились в Електронній торговій системі Prozorro.Sale мета створення якої є прозора, швидка і ефективна реалізація майна (активів) банків які ліквідуються/виводяться з ринку, державного та комунального майна, а також запобігання корупції завдяки централізації даних, громадському контролю та розширенню кола покупців.

Позивач особисто, або через свого представника не брав участь у жодному етапі відкритих торгів (аукціонів) продажу нерухомого майна у зв’язку з чим суд дійшов висновку, що позивач до часу звернення з позовом до суду і не мав бажання придбати лоту № Q83118b20089 взагалі.

Процедура оскарження тих чи інших результатів, процедури проведення відкритих торгів (аукціонів) в системі ЕТС визначена рішенням ФГВФО № 1302 «Про створення комісії з розгляду скарг та підготовки пропозицій стосовно організації і проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) банків, що виводяться з ринку або ліквідуються» від 13.03.2017 року. Так, скарга подається учасником відкритих торгів (аукціону), який вважає, що його права порушено, в електронну торгову систему, на адресу електронної пошти: skarga_torgi@fg.gov.ua або на поштову адресу за місцезнаходженням Фонду з одночасним надсиланням копії такої скарги на адресу банку/оператора електронного майданчика, дії чи бездіяльність яких оскаржуються (п.1 розділу V рішення ФГВФО № 1302). У разі прийняття скарги до розгляду Комісією приймається рішення, яке оформлюється в формі протоколу.

Проте, ні ПП «Компанія Віттар», ні її представник до Комісії з розгляду скарг та підготовки пропозицій стосовно організації і проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) банків, що виводяться з ринку або ліквідуються Фонду гарантування вкладів фізичних осіб не оскаржували результати проведення відкритих торгів (аукціону) від 10.01.2018 року щодо лоту № Q83118b20089.

Відповідно до правової позиції Верховного суду України у справі за № 6-1981цс16 від 12 жовтня 2016 року при вирішенні спорів, в тому числі щодо оскарження проведення відкритих торгів (аукціонів) судам слід перевіряти чи вплинули ці порушення на результати торгів, чи порушені внаслідок цього права і законні інтереси позивача, який оспорює результати торгів, оскільки підставою для пред’явлення позову про визнання торгів недійсними є наявність не лише порушення норм закону під час проведення відкритих торгів (аукціонів), а й порушення прав і законних інтересів особи, яка їх оспорює (Постанова ВСУ від 29.06.2016 року у справі № 6-370цс16).

Отже, доводи позивача стосовно того, що відступлення прав вимоги за іпотечним договором можливе лише на стадії виконавчого провадження, факт відступлення банком прав вимог за основним та іпотечним договором фізичній особі, доводи відповідно до яких Фонд гарантування вкладів фізичних осіб мав з власної ініціативи скасувати реалізацію активів банку через незавершені судові процеси щодо предмету іпотеки, не можуть бути підставою для визнання електронних торгів з реалізації права вимоги за лотом № Q83118b20089 недійсними без доведеності порушення прав і законних інтересів особи, яка їх оспорює, тобто позивача.

Вказане узгоджується з правовою позицією, викладеною у постанові Верховного Суду України у справі № 6-143цс14.

Враховуючи, що позивачем ПП «Компанія Віттар» не доведені позовні вимоги, не доведено, що проведеними торгами були порушені, невизнані або оспорені його права, свободи чи інтереси, суд дійшов висновку про відмову у задоволенні позовних вимог.

Відповідно до ч.1 ст.81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування (ч.1 ст.80 ЦПК України).

Відповідно до ст. 141 ЦПК України судові витрати, понесені позивачем, відповідачами не компенсуються.

На підставі викладеного, керуючись ст. 4, 215 ЦК України, Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» від 04.05.2018 року та ст. 12, 13, 81, 200, 263-265, 273, 354, 355 ЦПК України, суд,

В И Р І Ш И В :

У задоволенні позову ПП «Компанія Віттар» до ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», ТзОВ «Рецензійна палата», ОСОБА_2, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, за участю третіх осіб ОСОБА_4 та ОСОБА_3 про визнання недійсними результатів торгів та визнання недійсним договору про відступлення права вимоги — відмовити у повному обсязі.

Судові витрати покладаються на позивача

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Суддя Лялюк Є.Д.

Добавить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.