Спростування недостовірної інформації,яка опублікована на сайті http://www.vnutri.org/

Категорія справи № 759/19501/18: Цивільні справи (до 01.01.2019); Окреме провадження; Справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення.
Надіслано судом: 14.06.2019. Зареєстровано: 18.06.2019. Оприлюднено: 20.06.2019.
Дата набрання законної сили: 08.07.2019
Номер судового провадження: 2-о/759/149/19

Державний герб України

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

ун. № 759/19501/18

пр. № 2-о/759/149/19

07 червня 2019 року Святошинського районного суду м. Києва у складі:                                головуючого судді Коваль О.А.                                                                        при секретарі Слепець Є.С.                                                                                за участі представника заявників Кондратенко К.В. ,                                        розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києва цивільну справу за заявою ОСОБА_2 та Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР «СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ» про встановлення факту недостовірної інформації та її спростування,        

ВСТАНОВИВ:

Заявники ОСОБА_2 та Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР «СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ» звернулись до суду із заявою про встановлення факту недостовірної інформації та її спростування зазначаючи, що на веб-сайті vnutri.org за електронним посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_1 опубліковані коментарі від ІНФОРМАЦІЯ_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, що містить недостовірну інформацію щодо ОСОБА_2 та ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР «СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ». Заявники зазначали, що поширена інформація є фактичним твердженням і стосується ОСОБА_2 та ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР «СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ» по суті є звинуваченням заявників в порушенні норм чинного законодавства та вчиненні кримінальних правопорушень, які порочать честь, гідність ОСОБА_2 та ділову репутацію заявників.

В судовому засіданні представник заявників адвокат Кондратенко К.В. вимоги заяви підтримала та просила задовольнити заяву.

Заслухавши пояснення представника заявників, дослідивши матеріали справи та надані докази, суд вважає, що заява підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, Конституція України визначає честь і гідність людини найвищою соціальною цінністю та передбачає, що кожен має право на повагу до його гідності (ст.ст. 3, 28 Конституції України).

Право на повагу людської гідності — це право, що захищає гідність будь-якої особи, забезпечує належне ставлення до неї з боку органів державної влади, інших осіб. Це є одним із видів прав людини, яке належить до основоположних прав, адже воно є необхідним для нормального існування та розвитку людини, є загальним та є особистим (або громадянським) правом.

Статтею 1 Загальної декларації прав людини закріплено, що всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. Вони наділені розумом і совістю і повинні діяти у відношенні один до одного в дусі братерства.

При цьому Конституцією України гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів та переконань.

Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб — на свій вибір.

Разом з тим, відповідно до ст. 32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України. Кожному гарантується судовий захист права спростовувати недостовірну інформацію про себе і членів своєї сім`ї та права вимагати вилучення будь-якої інформації, а також право на відшкодування матеріальної і моральної шкоди, завданої збиранням, зберіганням, використанням та поширенням такої недостовірної інформації.

За правилами ст. 201 ЦК України особистими немайновими благами, які охороняються цивільним законодавством, є: здоров`я, життя; честь, гідність і ділова репутація; ім`я (найменування); авторство; свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості, а також інші блага, які охороняються цивільним законодавством.

В силу вимог ст. 297 ЦК України кожен має право на повагу до його гідності та честі. Гідність та честь фізичної особи є недоторканними. Фізична особа має право звернутися до суду з позовом про захист її гідності та честі та ділової репутації. Якщо особа, яка поширила недостовірну інформацію, невідома, фізична особа, право якої порушено, може звернутися до суду із заявою про встановлення факту недостовірності цієї інформації та її спростування.

Положення Постанови Пленуму Верховного суду України «Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи» №1 від 27.02.2009 р. передбачає, що недостовірною вважається інформація, яка не відповідає дійсності або викладена неправдиво, тобто містить відомості про події та явища, яких не існувало взагалі або які існували, але відомості про них не відповідають дійсності (неповні або перекручені).

В коментарі від ІНФОРМАЦІЯ_2, опублікованого від імені « ОСОБА_3 » вказано, що ОСОБА_2 «ІНФОРМАЦІЯ_6

в коментарі від ІНФОРМАЦІЯ_3, опублікованого від імені «ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

в коментарі від ІНФОРМАЦІЯ_4, опублікованого від імені « ОСОБА_8 », вказано, що « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В корментарі ІНФОРМАЦІЯ_5, опублікованого під іменем «ІНФОРМАЦІЯ_8», вказана настунпа інформація: «ІНФОРМАЦІЯ_9

Вищевказані коментарі вказують на протизаконну діяльність ОСОБА_2 , яка відповідно до розділів IV, V, VI та ХІІІ Особливої частини Кримінального кодексу України передбачає кримінальну відповідальність. Відповідно до ч.2 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен, кого обвинувачено у вчиненні кримінального правопорушення, вважається невинуватим доти, доки його вину не буде доведено в законному порядку.

Згідно ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

У частинах 1, 2, 5 ст.17 КПК України зазначено, що особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у порядку, передбаченому цим Кодексом, і встановлено обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили. Ніхто не зобов`язаний доводити свою невинуватість у вчиненні кримінального правопорушення і має бути виправданим, якщо сторона обвинувачення не доведе винуватість особи поза розумним сумнівом. Поводження з особою, вина якої у вчиненні кримінального правопорушення не встановлена обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, має відповідати поводженню з невинуватою особою.

Презумпцію невинуватості необхідно розглядати в загальноправовому і процесуальному значеннях. Ця вимога закону, звернена до всіх громадян, посадових осіб, державних і громадських організацій, до суспільної думки в цілому. Такої позиції дотримується і ЄСПЛ, що у своєму рішенні від 10.02.1995 р. у справі «Аллене де Рібермон проти Франції» підкреслив, що сфера застосування принципу презумпції невинуватості є значно ширшою: він обов`язковий не лише для кримінального суду, який вирішує питання про обґрунтованість обвинувачення, а й для всіх інших органів держави.

Згідно наданої суду Довідки МВС України серія IАА № 0878538 ОСОБА_2. станом на 02.08.2018 р. до кримінальної відповідальності не притягався, не знятої чи не погашеної судимості не має та в розшуку не перебуває.

В коментарях від ІНФОРМАЦІЯ_3, опублікованого від імені «ІНФОРМАЦІЯ_10», від ІНФОРМАЦІЯ_3, опублікованого від імені «ІНФОРМАЦІЯ_11», а також від ІНФОРМАЦІЯ_3 опублікованого від імені «ІНФОРМАЦІЯ_12», та від ІНФОРМАЦІЯ_5, опублікованого під іменем «ІНФОРМАЦІЯ_8», діяльність ОСОБА_2 та ТОВ ««УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР «СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ» пов`язана з різними політичним діячами, партіями та фізичними особами, а саме в коментарях вказано наступне:

Коментар від ІНФОРМАЦІЯ_3 «ІНФОРМАЦІЯ_11» ««ІНФОРМАЦІЯ_13.»

Коментар від ІНФОРМАЦІЯ_3 «ІНФОРМАЦІЯ_10» «ІНФОРМАЦІЯ_14

Коментар від ІНФОРМАЦІЯ_3 «ІНФОРМАЦІЯ_12» «ІНФОРМАЦІЯ_15»».

В коментарі ІНФОРМАЦІЯ_5, опублікованого під іменем «ІНФОРМАЦІЯ_8», вказан настунпа інформація: «ІНФОРМАЦІЯ_16»

Недостовірність негативної інформації є правовою презумпцією.

Суд дійшов до переконання,що інформація, вказана в коментарях ІНФОРМАЦІЯ_2, опублікованого під іменем «ІНФОРМАЦІЯ_3», від ІНФОРМАЦІЯ_3, опублікованого під іменем «ІНФОРМАЦІЯ_11», від ІНФОРМАЦІЯ_3, опублікованого під іменем «ІНФОРМАЦІЯ_12», від ІНФОРМАЦІЯ_3, опублікованого під іменем «ІНФОРМАЦІЯ_17», від ІНФОРМАЦІЯ_4, опублікованого під іменем «ІНФОРМАЦІЯ_8», від ІНФОРМАЦІЯ_5, опублікованого під іменем «ІНФОРМАЦІЯ_8» є такою, що поручує честь і гідність та завдає шкоду діловій репутації Заявників, а тому за відсутності належних та допустимих доказів цьому є недостовірною.

Так, судом встановлено, що на веб сайті: веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_18 за електронним посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_1 невідомими авторами розміщена інформація стосовно заявників.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про телекомунікації» домен це частина ієрархічного адресного простору мережі Інтернет, яка має унікальну назву, що її ідентифікує, обслуговується групою серверів доменних імен та централізовано адмініструється, а домен UA це домен верхнього рівня ієрархічного адресного простору мережі Інтернет. Згідно з частиною другою статті 56 названого Закону адміністрування адресного простору українського сегмента мережі Інтернет здійснюється уповноваженою організацією для:1) створення реєстру доменних назв і адрес мережі українського сегмента мережі Інтернет;2) створення реєстру доменних назв у домені.UA;3) створення та підтримки автоматизованої системи реєстрації та обліку доменних назв і адрес українського сегмента мережі Інтернет.

Сайт ІНФОРМАЦІЯ_18, не належать до адреси українського сегмента мережі Інтернет — .UA і .УКР. Автора публікації та власника веб-сайту встановити не є можливим.

З огляду на те, що власник веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_18 невідомий, встановити фактично власника вказаного веб-сайту є неможливим, встановити особу автора статті є також неможливим в зв`язку з тим, що коментарі були розміщені, шляхом заповнення невідомими особами графи «імені» на ім`я сторонньої особи та фактичного наповнення графи «відгук», у якій розміщено недостовірну інформацію, а тому єдиним законним способом відновити порушені права є встановлення факту недостовірності поширеної інформації та її спростування.

Так, розміщена інформація  стосовно заявників не відповідає дійсності, оскільки ця інформація не підкріплена жодними доказами чи конкретними фактичними даними. В свою чергу заявниками в достатній мірі доведено, що вказані в коментарі твердження є такими, що порушують честь і гідність та завдають шкоду діловій репутації Заявників, а тому за відсутності належних та допустимих доказів цьому є недостовірними.

Вказана інформація знаходиться у вільному доступі в мережі інтернет, дискредитує етичну поведінку заявників під час виконання трудових обов`язків, викладена у непристойній, образливій, нецензурній формі, що носить зневажливий характер, не відповідає дійсності, оскільки зворотнього суду не було доведено.

З огляду на встановлені обставини справи, а також враховуючи вимоги вищезазначених актів законодавства, суд дійшов висновку про наявність підстав для встановлення факту недостовірності інформації, поширеної невідомою особою в мережі Інтернет на зазначеному вище сайті.

       Керуючись Конституцією України, ст. ст. 1, 2,3, 5, 6,13, 81, 293,310, 319 ЦПК України, ст. ст. 16, 201, 277, 302 ЦК України, Законом України «Про телекомунікації» , Постановою Пленуму Верховного суду України «Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи» №1 від 27.02.2009 р., суд

ВИРІШИВ:

Заяву ОСОБА_2 та Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР «СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ» про встановлення факту недостовірної інформації та її спростування, задовольнити.

Встановити юридичний факт щодо недостовірності інформації, що принижує честь і гідність ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ) та порочать ділову репутацію ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 ) та Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР «СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ» (Код ЄДРПОУ 37164716), яка була поширена на веб-сайті vnutri.org за електронним посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_1 в коментарях:

від ІНФОРМАЦІЯ_2, опублікованого під іменем « ІНФОРМАЦІЯ_19 »;

від ІНФОРМАЦІЯ_3, опублікованого під іменем «ІНФОРМАЦІЯ_11»

від ІНФОРМАЦІЯ_3, опублікованого під іменем «ІНФОРМАЦІЯ_12»

від ІНФОРМАЦІЯ_3, опублікованого під іменем «ІНФОРМАЦІЯ_17»

від ІНФОРМАЦІЯ_4, опублікованого під іменем «ІНФОРМАЦІЯ_8»

від ІНФОРМАЦІЯ_5, опублікованого під іменем «ІНФОРМАЦІЯ_8» невідомою особою та спростувати її.

Рішення може бути оскаржено до Київського апеляційного суду через Святошинський районний суд м. Києва шляхом подання апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня його складання.

Учасник справи, якому повне рішення суду не було вручене у день його складання, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду. Строк на апеляційне оскарження може бути також поновлений в разі пропуску з інших поважних причин, крім випадків, зазначених у частині другій статті 358 цього Кодексу.

Текст рішення складено 07.06.2019 року.

       Суддя                                        Коваль О.А.

Добавить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.